Škôlka je otvorená
v čase
7.00 – 18.00
Možnosť využiť Montessori
mini klub v čase
17.00 – 18.00