15sposobov

15 spôsobov ako osláviť Deň detí!

Dnes v škôlke oslavujeme Medzinárodný deň detí. Rozmýšľate ako oslávite tento deň doma s deťmi vy? Tu je pár nápadov od nás, nech ho už oslávite akokoľvek, najväčší dar čo môžete vašim deťom dať, je váš čas.

 1. Spravte si spolu domácu zmrzlinu
 2. Choďte do múzea
 3. Vyrobte si rodinné tričká farbami na textil
 4. Zahrajte sa spoločenské hry
 5. Skáčte s deťmi na trampolíne a hrajte sa aktívne na ihrisku
 6. Upečte si spolu koláč
 7. Bicyklujte sa spolu
 8. Postavte si na záhrade stan a prespite v ňom
 9. Choďte do prírody
 10. Zasaďte spolu strom
 11. Zakopte na záhrade časovú schránku
 12. Spravte si fotoknihu
 13. Navštívte ZOO
 14. Navštívte detské divadelné predstavenie
 15. Vyvenčite spolu psíka z útulku