shutterstock_147172910

Ako vybrať dobrú Montessori škôlku?

Montessori škôlka pomôcky

Ako vybrať dobrú Montessori škôlku?

10 vecí, ktoré by ste si mali všimnúť pri výbere Montessori škôlky

Začína sa obdobie, kedy rodičia začínajú hľadať škôlku pre svoje dieťa. Je dosť ťažké zorientovať sa v ponuke a vedieť na čo sa treba zamerať v Montessori škôlke, keďže každá škôlka je iná a aj úroveň kvality môže byť veľmi rozdielna. V každom prípade existujú základné charakteristiky, ktoré nájdete v každej Montessori škôlke a ktoré by ste si mali všimnúť. Tu je ich zoznam. Nie sú zoradené podľa dôležitosti, ale myslím si, že všetky body zoznamu sú dôležité.

  1. Deti vyzerajú byť šťastné a zdravé a majú dobry vzťah s učiteľmi
  2. Deti si môžu vybrať činnosť, ktorej sa budú venovať a pri práci nie sú vyrušované
  3. Trieda a materiály sú čisté a dobre udržiavané
  4. Škôlka má dobrú povesť medzi rodičmi a v komunite
  5. Škôlka má jasne definované ciele pre každý stupeň vzdelávania (batoľa, 3-6 rokov)
  6. Škôlka nie je zameraná na testovanie, ale skôr na pomoc dieťu čo najlepšie rozvíjať jeho schopnosti
  7. Škôlka má vypracovaný systém dní otvorených dverí a je možné robiť v triedach pozorovanie
  8. Väčšina učiteľov a asistentov sú absolventmi certifikovaných Montessori kurzov pre jednotlivé stupne vzdelávania
  9. Triedy sú vybavené kompletným Montessori materiálom pre príslušné vekové skupiny (na konci nájdete zoznam). Deti aktívne pracujú s materiálom a nepoužívajú učebnice, ani zošity.
  10. Učitelia sú priateľskí, informovaní a ochotní odpovedať na vaše otázky.

Materiál a vybavenie pre vekovú skupinu dojčatá/batoľatá: Dlhé nízke police so stavebnicami, puzzle a hračkami primeranými veku, materiál pre rozvoj hrubej motoriky, bezpečné prostredie ako schody s kobercom, zábradlie pripevnené na stene v primeranej výške, oddelená miestnosť na prípravu jedla a jedenie

Materiál pre vekovú skupinu 3-6 rokov – materiál pre aktivity praktického života: prelievanie, presýpanie, lyžicovanie; aktivity zmyslovej výchovy: ružová veža, červené tyče, hnedé schody; matematika: zlatý perlový materiál, červeno-modré tyče; jazyk: pohyblivá abeceda, kovové tvary na obkresľovanie, hmatové písmená; kultúra: karty, mapy.

Je tiež dobré, ak je škôlka členom nejakej Montessori asociácie alebo spoločnosti, ktorá zaručuje kvalitu a vysoký štandard Montessori vzdelávania.

Viac o Montessori princípoch